Монголын Тээвэр Зуучлагчдын Нэгдсэн Холбооны вэб хуудсанд тавтай морилно уу.

213 тоот

БГД, ДЭМ оффис

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Гишүүний Ангилал

– Өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамгаалахын тулд Холбоонд хандах, дэмжлэг туслалцаа авах;
– Цахим хуудсан 5 өдөр лого байршуулах
– Бичиг баримтын зөвлөгөө өгөх ,
– Зараа байршуулах сард нэг удаа бусад үед төлбөртэй
– Үзэсгэлэн, өдөрлөг гэх мэт арга хэмжээнд оролцох 50%- ын хөнгөлөлт эдлэх
– Сургалт 50%- ын хөнгөлөлт эдлэх
– Хурал зөвлөгөөнд хамрагдах
– Холбооны бүх гишүүдийн хуралд өөрийн биеэр оролцох, эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө оролцуулж болно;
– Мэдээллээ бусад гишүүдрүүгээ түгээлгэх, салбарын мэдээлэл авах
– Холбооны Удирдах байгууллагыг сонгох, түүнд гишүүнээр сонгогдох;
– Холбооны салбар ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд өөрийн биеэр оролцох эсвэл өөрийн байгууллагын төлөөлөгчийг томилж оролцуулах;
– Монголын Тээвэр Зуучлагчдын Нэгдсэн Холбооны гишүүн байгууллагын статустай байж “Гэрчилгээ” эзэмших, өөрийн бичиг баримтанд МТЗНХ – ны бэлэгдэл тэмдэг хэрэглэх, тогтоосон журмын дагуу FIATA-ын бичиг баримтуудыг ашиглах;
– Холбооны удирдах байгууллага, удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудаар санамж анхааруулга, санал зөвлөлгөө өгөх, Холбооны ажил хэргийн талаар мэдээлэл авах;
– Холбооны удирдах байгууллага, удирдлагаас Холбооны үйл ажиллагаа, дүрмийн зорилго, зорилтуудын хэрэгжилт, гишүүдийн хурлын шийдвэрийн биелэлтийн явц үр дүнгийн талаар албан ёсоор асуулга тавьж хариулт авах;
– Холбооны мэдээллийн санд байгаа шаардлагатай мэдээллүүдийг Холбоогоор дамжуулан авч ашиглах;

– Холбооны бүх гишүүдийн хуралд өөрийн биеэр оролцох, эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө оролцуулж болно;
– Холбооны салбар ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд өөрийн биеэр оролцох эсвэл өөрийн байгууллагын төлөөлөгчийг томилж оролцуулах;
– Монголын Тээвэр Зуучлагчдын Нэгдсэн Холбооны гишүүн байгууллагын статустай байх, өөрийн бичиг баримтанд МТЗНХ – ны бэлэгдэл тэмдэг хэрэглэх:
– Холбооны мэдээллийн санд байгаа шаардлагатай мэдээллүүдийг Холбоогоор дамжуулан авч ашиглах;
– Өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамгаалахын тулд Холбоонд хандах, дэмжлэг туслалцаа авах;